آخرین اخبار : 

مشهد

عکسهای جدید از زلزله در مشهد به شدت 6 ریشتر

عکسهای زلزله 6 ریشتری ایجاد شده در خراسان رضوی زلزله مشهد و عکس جدید از این زلزله کگه به صورت کراپ شده و منتخب گذاشته شده است. ان زلزله که به شدت شش ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین