آخرین اخبار : 

شباهت

بیوگرافی و توضیحات بیشتر در مورد کسی که به مهدی طارمی شبیه هست

عکس و توضیحات مکانیک دزفولی که به مهدی طارمی شباهت دارد به همراه عکس بیشتر از این مکانیک که بسیار شبیه به طارمی است. مهدی طارمی بازیکن خوش قد و قامت و فرصت طلب پرسپولیسیها با گلی که امروز در

شباهت زیاد فرزند به پدر به همراه عکس

عکس از شباهتهای بسیار زیاد والدین به فرنزدشان با عکس عکس شبیه بودن پدر به فرزند دختر شباهتهای غیر قابل باور عکس شبیه بودن فرزند به پدرش که مثال زدنی هست شباهتهای غیرقابل باور فرزندان به والدین عکسی که در