آخرین اخبار : 

سگ کشی در ایران

سگ کشی شهرداری ها و برخورد با این معضل بزرگ اجتماعی

در خصوص بایدها و نبایدهای برخورد با سگهای ولگرد و خیابانی، چگونه باید با سگهای شهری برخورد کرده و با آنها رفتار کرد. ایا انسانها میتوانند هر کاری که دلشان میخواهند را با سگها انجام دهند یا محدودیت هست . قانون