آخرین اخبار : 

توضیحات

مصاحبه و گفته های فرشاد احمدزاده در باره استقلال چه بود

توضیحاتی در خصوص مصاحبه و گفتگوی انجام پذیرفته فرشاد احمدزاده بازیکن پرسپولیس تهران و حرفهایی که در باره تیم استقلال تهران زده بود باعث ایجاد حاشیه هایی شد. این بازیکن به دنبال عصبانیت و غضب تماشاگران پاسخ و جوابیه ای