آخرین اخبار : 

اردبیلی

عدم پرداخت مطالبات کشاورزان عاملی برای تذکر شد

خبرگزاری فارس اردبیل در نوشتاری در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان و تذکر انجام داده در این خصوص نوشت: نماینده‌ مردم پارس آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به 5 وزیر، خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به مشکلات