آخرین اخبار : 

حقیقت طلبی و تفکر انتقادی در اندیشه شمس تبریزی

دکتر محمدمهدی حاتمی “حقیقت طلبی و تفکر انتقادی در اندیشه شمس تبریزی” را در کنفرانس علمی کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی بررسی کرد. وی تفکر انتقادی را توانایی تفکر منطقی، سازمان یافته، مبتنی بر تحلیل متون و شواهد و

دکتریاسمین آک کوش استاد دانشگاه قره مان اوغلو ترکیه

دکتریاسمین آک_کوش استاد دانشگاه قره مان اوغلو ترکیه در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی بیان کرد: شمس الدین تبریزی خرقه پوشی از نوادر روزگار و منبع فیض و کمال بوده است که همه شاعران ترک و فارس از

دکتر رحمان مشتاق مهر در کنگره شمس تبریزی در خوی

دکتررحمان مشتاق مهر در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی گفت: درقصه های مقالات شمس، هم ساختار قصه ها و هم درون مایه اش قابل تامل است. شرح و تفسیر سخنان و اندیشه های شمس، نیازمند ارجاع به مقالات

صحبتهای دکتر ایرج شهبازی در کنگره بین المللی شمس تبریزی

دکتر ایرج شهبازی در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی گفت: یکی از بهترین مسائلی که درخصوص رابطه شمس و مولانا قابل طرح است، اندیشه های این دو در همدیگر تحت عنوان بازتاب است. استاد دانشگاه تهران ادامه داد:

بی نفاق زیستن از منظر شمس چگونه می باشد

استاد مصطفی ملکیان “بی نفاق زیستن از منظر شمس تبریزی” را در کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی تبیین کرد. وی گفت: در مقالات شمس تبریزی آموزه های فراوانی است که به آنها نیازمند هستیم حتی اگر اهل عرفان نباشیم.

حقیقت طلبی سیمون وی چگونه است و چه می گوید

اولا: از هرگونه نظام پردازی که در آن واقعیات برای حفظ سازگاری نظام قربانی می شوند گریز داشت ثانیاً: به نوعی التقاط گرایی و التقاطی اندیشی که در آن حق و حقیقت، در هرجا یافته شود، اعم از اینکه کهنه

نشانه های اعتقاد نداشتن به خدا چگونه دیده می شود

تصور وی از جهان جهانی عادلانه است نه جهانی توام با لطف نشانه هایی از اعتقاد نداشتن به خداوند اما نتیجه یا لازمه پنجم زندگی کسی که به وجود خدا قائل نیست این است که اینچنین شخصی تصور می کند

آثار عدم اعتقاد به خدا چگونه متبلور می شود

آثار عدم اعتقاد به خدا 1 دیگر هیچ هدف بیرونی ای در زندگی انسان وجود ندارد اولین اثر آن این است که هدف بیرونی در زندگی ما وجود ندارد و هر هدف یا مجموعه اهداف در زندگی انسان باید خودبنیاد باشد.

پي چيزي بروید که به‌ خاطر آن ساخته شده اید

اگر کسي بخواهد پي چيزي برود که به‌خاطر آن ساخته شده، بايد چهار کار انجام دهد؛البته اين چهار مرحله شرط لازم است، ولي کافي نيست. ١) اول اين که ارزش داوري‌هاي ديگران براي او بي‌اعتبار شود؛ زيرا در اکثر مواقع

زندگی های ما یک جوری است که مجال تنهایی از ما گرفته

زندگی های ما یک جوری است که مجال تنهایی از ما گرفته شده است ما کم پیش می آید در زندگیمان تنها باشیم.به محض اینکه تنها می شویم همان موقع خوابمان می برد.و وقتی هم که تنها می شویم برای