آخرین اخبار : 

آثار عدم اعتقاد به خدا چگونه متبلور می شود

آثار عدم اعتقاد به خدا 1 دیگر هیچ هدف بیرونی ای در زندگی انسان وجود ندارد اولین اثر آن این است که هدف بیرونی در زندگی ما وجود ندارد و هر هدف یا مجموعه اهداف در زندگی انسان باید خودبنیاد باشد.

پي چيزي بروید که به‌ خاطر آن ساخته شده اید

اگر کسي بخواهد پي چيزي برود که به‌خاطر آن ساخته شده، بايد چهار کار انجام دهد؛البته اين چهار مرحله شرط لازم است، ولي کافي نيست. ١) اول اين که ارزش داوري‌هاي ديگران براي او بي‌اعتبار شود؛ زيرا در اکثر مواقع

زندگی های ما یک جوری است که مجال تنهایی از ما گرفته

زندگی های ما یک جوری است که مجال تنهایی از ما گرفته شده است ما کم پیش می آید در زندگیمان تنها باشیم.به محض اینکه تنها می شویم همان موقع خوابمان می برد.و وقتی هم که تنها می شویم برای

تفاوت مفاهیم نعمت دارایی رزق و برکت

قدمای ما اعتقاد داشتند که یک مفهومی وجود دارد به نام نعمت(دارایی)،یک مفهوم دومی داریم به نام رزق،یک مفهوم سومی داریم به نام برکت.اگر بخواهید ببینید که خدا از لحاظ ثروت چه میزان به من نعمت داده است،باید بروید تمام

عارف را بیشتر بشناسیم عارف غبطه یِ هیچ چیز را نمیخورد

غبطه البته با حسد فرق میکند. حسد یعنی تو نعمتی داری که من ندارم آن وقت من آرزو کنم که ای کاش این نعمت از تو گرفته شود تا با هم همسطح شویم. تو الان اینجایی و من اینجام، بعد

کسانی که به خدا اعتقاد ندارند احساس تنهایی می کنند

در جایی به پنج یا شش معنای تنهایی اشاره شده بود که در اینجا فقط یکی از این معناهای منظور بحثمان است. این نوع تنهایی را می توان اینگونه تعریف کرد: احساس تنهایی یعنی «احساس اینکه هیچ موجودی مرا برای

زندگی اصیل و مطالبات از زندگی ادمها

وقتی شما در باب جدّیترین مسائل زندگی با یک ستارة سینما گفتگو می‏کنید، در واقع، شما فکر می‏کنید چون به جهتی ستارة سینما شده است، هر سخنی بگوید درست است و بنابراین این امکان هست که از کوچکترین تا بزرگترین

چهار بت از منظر فرانسیس بیکن و پیدا کردن عقاید نادرست

1- بتهای قبیله یا طایفه‏ای: این بتها یک سلسله توهمات و باورهای نادرست و خطاست که همه انسانها ــ کمابیش ــ به آنها دچارند. از جمله مثالهایی که بیکن آورده این است که همه انسانها، آگاهانه یا ناآگاهانه و خواسته

داشتن تفکر انتقادی در بمباران اطلاعاتی دنیای امروز

نقل است که جاحظ ادیب، سخنور و نویسندۀ معتزلی (قرن سوّم) و صاحب سیصد و پنجاه اثر در زمینه‌های مختلف ادبیات، کیمیا، گیتا شناسی و کلام در کتابخانه‌اش نشسته بود و دور تا دور جاحظ، طبق طبق، کتاب چیده شده،

معرفی کتابهای توصیه شده از طرف استاد مصطفی ملکیان

کتابهای مورد توصیه مصطفی ملکیان  کتابهای بسیار عالی که خواندنش توصیه می شود معرفی کتابهای نیگل ترجمه شده توسط جواد حیدری نشر نگاه معاصر 1 کتاب ذهن و کیهان نیگل در «ذهن و کیهان» می‌خواهد به ما بگوید که جهان‌نگری‌ به دست‌آمده