آخرین اخبار : 

انيو موريكونه زاده ي ۱۰ نوامبر ۱۹۲۸ در ايتاليا

انيو موريكونه؛ (زاده ي ۱۰ نوامبر ۱۹۲۸ در ايتاليا) بی شک یکی از سرشناسترین موسیقیدان های دنیای فیلم می باشد که با شاهکار هایی که در این عرصه به وجود آورده به یکی از ماندگارترین های دنیای موسیقی فیلم تبدیل

شب های تهران به قلم شاهین سلحشور

«پرسه های بی قواره» شاید بهترین وصف رفتار دست کم آن بخش از مردان و زنان و کودکان فقر و فحشا و بزهکاری و اعتیاد است که در شب های تهران می لولند.لولیدنی که بر هر کس ،چه آن که

کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی در خوی

دکتر عربی در کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی در خوی اظهار داشت: داوری در باب شخصیت یک انسان آن هم در دوران سده های خیلی قبل، خیلی سخت است. چه بسا اینکه شخص همانند شمس باشد. وی افزود: شمس

حقیقت طلبی و تفکر انتقادی در اندیشه شمس تبریزی

دکتر محمدمهدی حاتمی “حقیقت طلبی و تفکر انتقادی در اندیشه شمس تبریزی” را در کنفرانس علمی کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی بررسی کرد. وی تفکر انتقادی را توانایی تفکر منطقی، سازمان یافته، مبتنی بر تحلیل متون و شواهد و

دکتریاسمین آک کوش استاد دانشگاه قره مان اوغلو ترکیه

دکتریاسمین آک_کوش استاد دانشگاه قره مان اوغلو ترکیه در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی بیان کرد: شمس الدین تبریزی خرقه پوشی از نوادر روزگار و منبع فیض و کمال بوده است که همه شاعران ترک و فارس از

دکتر رحمان مشتاق مهر در کنگره شمس تبریزی در خوی

دکتررحمان مشتاق مهر در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی گفت: درقصه های مقالات شمس، هم ساختار قصه ها و هم درون مایه اش قابل تامل است. شرح و تفسیر سخنان و اندیشه های شمس، نیازمند ارجاع به مقالات

صحبتهای دکتر ایرج شهبازی در کنگره بین المللی شمس تبریزی

دکتر ایرج شهبازی در کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی گفت: یکی از بهترین مسائلی که درخصوص رابطه شمس و مولانا قابل طرح است، اندیشه های این دو در همدیگر تحت عنوان بازتاب است. استاد دانشگاه تهران ادامه داد:

بی نفاق زیستن از منظر شمس چگونه می باشد

استاد مصطفی ملکیان “بی نفاق زیستن از منظر شمس تبریزی” را در کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی تبیین کرد. وی گفت: در مقالات شمس تبریزی آموزه های فراوانی است که به آنها نیازمند هستیم حتی اگر اهل عرفان نباشیم.

حقیقت طلبی سیمون وی چگونه است و چه می گوید

اولا: از هرگونه نظام پردازی که در آن واقعیات برای حفظ سازگاری نظام قربانی می شوند گریز داشت ثانیاً: به نوعی التقاط گرایی و التقاطی اندیشی که در آن حق و حقیقت، در هرجا یافته شود، اعم از اینکه کهنه

نشانه های اعتقاد نداشتن به خدا چگونه دیده می شود

تصور وی از جهان جهانی عادلانه است نه جهانی توام با لطف نشانه هایی از اعتقاد نداشتن به خداوند اما نتیجه یا لازمه پنجم زندگی کسی که به وجود خدا قائل نیست این است که اینچنین شخصی تصور می کند