آخرین اخبار : 

مذهبی

فلسفه عبادت از نگاه قران کریم

فلسفه عبادت از نگاه قران کریم به شرح زیر می باشد عبادت راز آفرینش از مهمترین سؤالاتی كه هر كس از خود می‌كند این است كه «ما برای چه آفریده شده‌ایم؟» و «هدف آفرینش انسان‌ها و آمدن به این جهان