آخرین اخبار : 

چرا استقبال از مسجد و مجالس سخنرانی مذهبی کم شده

” می پرسند چرا مردم اقبالی به هزینه کردن در راه تبلیغ و ترویج مبانی دینی و اعتقادی از خود نشان نمی دهند ؟؟

یادم است چند سال پیش بود که برای شرکت در مجلس ترحیم یکی از فامیلهای دور ، به یکی از شهرهای کوچک استان رفته بودم .

ساعتی از وقت نماز ظهر گذشته بود که آخوند میانسال و لاغر اندامی وارد مجلس شد و از آنجا که نماز ظهر را بجا نیاورده بود با عجله جهت قبله را پرسید تا نماز بگزارد .
میزبان که در مجلس حاضر بود با دست سمتی از اتاق را نشان داد و گفت :
– آن طرف ، کمی مایل به چپ !!

استقبال از مسجد

آخوند به آن سمت چرخید ولی از آنجا که شک کرده بود ، قبله نما خواست تا به سمت دقیق کعبه بایستد .

میزبان قبله نمایی را از داخل جا نمازی روی طاقچه بیرون آورد و آنرا به دست آخوند داد .
آخوند بعد از چند بار چپ و راست کردن آن ، سمتی را نشانه گرفت و بدان سمت به نماز ایستاد .

دقایقی طول کشید تا نماز ظهر آخوند تمام شد و قبل از اینکه به نماز عصر برخیزد ، رو به حاضران کرد و پرسید :
– چه کسی میتواند بگوید که چرا قبله نما درست سمت کعبه را نشان میدهد ؟؟

حاضران که اکثرا” از اهالی بومی منطقه و کشاورز بودند ، سر و صدایی کردند و برخی از ایشان چیزهایی گفت .

آخوند گفت :
– نه درست نیست !
– هیچکدام درست نیست !
– علت آنست که در مکه کوهی است به نام کوه آهنربا ، که باعث می شود عقربه تمام قبله نماهای دنیا بدان سمت بچرخد !!

در موردی دیگر ، در یک مجلس ختم قرآن که به مناسبتی برگزار شده بود ، در یکی از محلات سیزده گانه شهر حضور داشتم .

قاریان چندی که عمدتا” جوان و از همسایه ها و اهالی همان محله بودند ، دعوت شده بودند .

بعد از پایان ختم ، میزبان سفره گسترد و مدعوین را برای سرو شام به کنار سفره فرا خواند .
همه مشغول غذا خوردن شدند و آخوند مجلس نیز همزمان که داشت غذا می خورد ، چیزهایی را با مرد کنار دستی خود زمزمه می کرد .

بعد از اینکه غذا خوردن مهمانان تمام شد و همه کنار کشیدند و به دیوار تکیه دادند ، آخوند رو به حضار کرد و گفت :
– مسلمانان هیچ می دانستید که حضرت رسول غذا را با دست می خوردند نه با قاشق ، و لذا توصیه اسلام نیز بر خوردن غذا با دست است ؟!

همه به همدیگر نگاه کردند و چیزهایی گفتند .

یکی از جوانان مجلس جراتی به خود داد و گفت :
– آنزمان که قاشق اختراع نشده بود .

آخوند چشم غره ای کرد و انگشت اشاره خود را به سمت جوانک مذکور گرفت و گفت :
– پسر ، چیزی را که نمی دانی نگو .
قاشق چنگال های آنزمان همه از نقره و طلا بودند .

جوانک قاری که از بازخورد تند آخوند جا خورده بود ، خود را مچاله کرد و با صدایی که به سختی از گلویش بیرون می آمد پرسید :
– پس چرا با دست ؟!

آخوند خودش را جابجا کرد و سرش را به سمت دیگری چرخاند و گفت :
– علتش هر چه است ، به مکیدن انگشتان دست بعد از خوردن غذا بر می گردد !!

البته آخوند با سواد و اهل مطالعه هم کم نیستند ، ولی متاسفانه در اکثریت مطلق قرار ندارند و کسانی از ایشان که مسئولیت انجام تبلیغات دینی در مناطق عمدتا” عوام نشین و کمتر توسعه یافته را بر دوش می کشند ، خود را از آموزش علوم جدید و آپدیت کردن معلومات و آموخته های ماضی بی نیاز می دانند ، و لذا در تبیین و تبلیغ مبانی دینی متناسب با نیاز روز جوانان کم آورده ، و کار را به جایی میرسانند که جوانان و نسل جدید از نشستن در پای منبرهای ایشان خودداری می کنند و به هزینه کردن برای انجام تبلیغات دینی و ترویج مبانی اعتقادی اقبال چندانی نشان نمی دهند !! ”

علی مرادی 5 تیر ماه 95

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *